OPB 1. RAZRED

V 1. b razredu smo v podaljšanem bivanju ustvarjali svoje knjige. Z učenci smo se najprej pogovorili o njenih sestavnih delih, nato so jo izdelali. Na koncu smo imeli še knjižno urico, kjer je vsak predstavil svojo knjigo. 

Izdelki učencev 1. b razreda 

Z učenci se vseskozi pogovarjamo o prijaznosti, prijateljstvu, dobrih delih in sreči. Beremo različne knjige, se igramo socialne igre in ustvarjamo na te teme. 

Izdelki učencev 1. b razreda. 

Dostopnost